nl fr en    sitemap    print
Kyalin   Dietiek   perineal care clinic   Femicare   Kinesitherapie   Osteoporose  
Home
Fitness
Groepslessen
Privé sauna
Relaxation
Beauty
Gezondheid
Colonial bar
Activiteiten
Zoeken (index)
Osteoporose - onderzoek en botmetingen in Fit 'n Form

Wat is osteoporose?

Osteoporose is de term die gebruikt wordt indien de sterkte van het bot in de gevarenzone komt voor breuken (frakturen) omwille van verlies aan beendermassa. De meest frequente breuken zijn wervelindeukingen, die pijnloos zijn, maar waardoor men inkrimpt, en een voorovergebogen houding begint aan te nemen. Ook heupfracturen zijn zeer frequent. Vijftien % van de vrouwen boven 70 jaar die voor een heupfractuur behandeld worden, sterven aan de verwikkelingen hiervan. Een derde frequente fractuur zijn polsfracturen.

Elk lichaam heeft een bepaalde botmassa, die instaat voor de stevigheid van de beenderen. Deze botmassa is gedeeltelijk hormonaal bepaald, maar wordt daarenboven beïnvloed door drie belangrijke factoren die je gedeeltelijk kan wijzigen:

1) leeftijd, vooral bij vrouwen het intreden van de menopause,

 2) voeding, vooral het innemen van calcium en vitamine D rijke producten, en

3) lichaamsbeweging, in het bijzonder oefeningen tegen de zwaartekracht.

Hoe kan je het risico inschatten?

De techniek die de beste voorspellende waarde heeft om dergelijke beenbreuken te voorspellen is de botmeting of osteodensiometrie, ook soms BMD (Bone Mass Density) meting genaamd. Deze techniek laat toe de beendermassa in te schatten door een soort van lichte röntgenopname van het gehele beendergestel, en daaraan gekoppeld een berekening van de beenderdichtheid ter hoogte van enkele wervels, alsook de beide heupen.

Deze waarde wordt enerzijds vergeleken met leeftijdsgenoten, en anderzijds met de normale waarde die je zou verwachten bij een jonge persoon met gemiddelde beendermassa. Deze laatste wordt uitgedrukt in een zogenaamde 'T-waarde'. Indien deze kleiner is dan -2.5 spreekt men van osteoporose, indien men een waarde heeft tussen -1 en -2.5 spreekt men van osteopenie (tekort aan bot maar niet in de gevarenzone. Indien de osteoporose in vergelijking met leeftijdsgenoten in de gevarenzone komt voor breuken, spreekt men van de fractuurzone. Mensen met osteoporose doen er goed aan voorzichtig te zijn (valpreventie) en zich laten behandelen en opvolgen om erger te voorkomen.  

Wat kan er gedaan worden om osteoporose te voorkomen of te behandelen?

Osteoporose kan in belangrijke mate voorkomen worden door volgende levensfacetten in het oog te houden: 1) voldoende calciumrijke voeding (melk en kaasproducten), soms aangevuld met calcium tabletten en vitamine D, 2) sportief blijven, vooral oefeningen met spiespinning tegen de zwaartekracht zoals werken met gewichten of op de powerplate zijn bewezen efficiente middelen, 3) niet te mager worden: magere vrouwen hebben meer osteoporose dan zwaardere vrouwen, maar ook niet overdrijven, want zwaarlijvigheid (obesitas) belast de gewrichten (vooral de knieën) en vooral 4) niet roken, want roken vermindert in sterke mate de beendersterkte. In erge gevallen van osteoporose wordt meestal extra medicatie toegediend. Tegenwoordig grijpt men vaak terug naar de bifosfonaten om osteoporose tegen te gaan. Deze middelen worden meestal eenmaal per week toegediend (alendronaat =Fosamax, dinatriumclodronaat=Bonefos, natriumriedronaat=Actonel) en stabiliseren de beendermassa voor meerdere jaren, maar bij sommige producten worden de beenderen na enkele jaren weer brozer en makkelijker breekbaar. Verder onderzoek is nodig en daarom testen we in Fit 'n Form ook nieuwe producten en combinaties van van dergelijke producten en andere beenderversterkende technieken. Bevraag U naar de mogelijkheden als U het centrum bezoekt.

website by webalive